Jardiance, een nieuwe SGLT 2-remmer
voor de behandeling van diabetes type 2